IMG_3966

Coaching

Udvikling

Forandring

Velkommen

En verden i konstant forandring påvirker mennesker

Verden er dynamisk og i konstant forandring. Hvilke krav stiller det til organisationer både på medarbejder- og lederniveau samt mennesker generelt? Som leder, afdeling, organisation, medarbejder eller privatperson kan man i perioder få brug for hjælp til udvikling, støtte eller coaching i mange forskellige sammenhænge, når tingene ændrer sig omkring én.

Vi kan befinde os i situationer arbejdsmæssigt eller privat, hvor tingene står i stampe eller ikke udvikler sig i den rigtige retning. Livskvaliteten kan opleves som dalende, usikkerheden stigende, målene nås ikke… Det kan også være en fornemmelse af, at noget er på vej, vi ikke selv kan magte, der gør os usikre og påvirker vores arbejdsindsats og koncentration.

Måske har vi selv ønsket eller opfordret til forandringer, måske kommer de uventet og uønsket. Vi kan være parate eller det modsatte. Måske kommer de i stort omfang, så vi næsten ikke kan overskue, hvad de betyder for os. Ofte opstår disse forandringer, når vi mest af alt har brug for ro, fordi vi bliver presset på andre fronter i vores liv samtidig.

Mange forskellige slags forandringer…

Igennem mit arbejde møder jeg såvel ledere og medarbejdere, der bliver påvirket af forandringer som eksempelvis

  • forfremmelser
  • afskedigelser
  • fusioner eller det modsatte
  • generationsskifte
  • ny leder
  • at overtage en gruppe medarbejdere, man ikke selv har ansat

 

Disse forandringer i arbejdslivet griber også ind i vores privatliv, hvor vi i nogle perioder har den nødvendige stabilitet omkring os til at tackle udfordringerne positivt, mens vi på andre tidspunkter bliver væltet omkuld, da forandringer måske samtidig indtræffer privat.

Kan du give mig nogle værktøjer/redskaber…

Der findes redskaber og metoder til at håndtere disse forandringer både privat og arbejdsmæssigt, der kan lette processen og få os mere hensigtsmæssigt igennem. Ved større bevidsthed omkring det, der sker, bliver vi mindre nervøse for alt det nye og kæmper ikke længere imod, men går istedet med forandringerne. Derved opstår muligheden for udvikling! Vi har lært at håndtere forandringer i livet meget forskelligt. Mens de for nogle opleves som spændende udfordringer, eller noget man har erfaring med, kan de for andre opleves som en trussel, man af al magt ønsker at undgå og derfor kæmper imod.

Børn og unge påvirkes lige så meget

Når forældre bliver påvirket af forandringer, påvirker det også børn og unge I familien. En far, der før var direktør og mister sit job, eller en mor der går ned med stress pga samarbejdsvanskeligheder, går ikke ubemærket hen over hovederne på børn og unge i familien. Det giver tværtimod anledning til en masse tanker og bekymringer, man ikke ønsker at dele med sine i forvejen belastede forældre – og så starter processen. Bliver situationen så yderligere forværret af en skilsmisse, alvorlig sygdom eller et dødsfald, er det af største betydning at få taget fat i tingene, før tingene løber af sporet.

I sådanne situationer kan det føles som en stor lettelse endelig at dele sine udfordringer med en udenforstående, neutral person med en professionel tilgang til problemstillingen. Det kan sætte gang i en positiv proces at dele med én, der kan rumme udfordringen eller krisen, der har de rette værktøjer og redskaber og som gennem sparring og forståelse kan hjælpe én godt på vej i processen. Mit mål er at yde hjælp til selvhjælp, udvikle personlige kompetencer samt øge bevidstheden om, hvad det er, der sker med én.

Mennesker i alle aldre og sammenhænge kan rammes – børn, unge og voksne. Jeg arbejder med alle grupper. Grundlæggende oplever jeg, at der er tale om positive udviklings- og forandringsprocesser, og at støtten undervejs kan give tryghed og større selvværd, når man sammen får vendt tingene.

Hvornår har man brug for at tale med en erhvervspsykolog?

Jeg har stor erfaring med personlige udviklingsforløb af ledere, medarbejdere og grupper. Det kan være en ledergruppe, der står overfor udfordringer som

  • håndtere virksomhedens udvikling strategisk og operationelt
  • individuel coaching
  • konkret krisehåndtering
  • derudover har jeg også som fast tilknyttet, ekstern HR-partner i flere virksomheder fulgt store organisatoriske ændringer til dørs med alt, hvad det kan indebære af udvikling og kriser

 

Jeg er vant til at begå mig på alle organisatoriske niveauer i små, mellemstore og store virksomheder og at have med mennesker at gøre i det hele taget. Min tilgang til at arbejde med mennesker tager udgangspunkt i positiv og anerkendende psykologi i en udviklingsproces med det mål, at vi bliver klogere på livet og os selv, bliver stærkere til at håndtere vores liv og skæbne samt udvikler en større tiltro til egne evner.

Rigtigt mange års erfaring med mennesker i processer har lært mig, at det kan lykkes, uanset hvilken udfordring eller forandring du står overfor! Heldigvis oplever jeg, at tabuet omkring at tale med en psykolog er væk, og amerikanske tilstande får vi ikke i Danmark.

Du er velkommen til at undersøge min baggrund her på siden eller kontakte mig uforpligtende på 26369707 for at høre nærmere.

Kirsten Ørbæk
Erhvervspsykolog
Cand. Psyk. Aut.
Vitavej 71, Vitapark
8300 Odder

  +45 26 36 97 07
  mail@kirstenoerbaek.dk
   Forbind med mig på LinkedIn

Dansk Psykolog forening