Arbejdsområder

 • Individuelle forløb
 • Forløb for ledergrupper
 • Individuel ledercoaching
 • HR-konsulentydelser
 • Rådgivning i konkrete situationer
 • Terapi
 • Kriserådgivning
 • Outplacement
 • Supervision af psykologer og andre faggruppe

Eksempler på arbejdsopgaver

Fusioner

Fusioner af to afdelinger, der medfører en kulturforandring og udvikling af organisationen. Det kan medføre både udvikling og afvikling af ledergrupper, individuelle ledere samt medarbejdergrupper. Her vil der ofte være behov for både undervisning, personlig coaching og medarbejdertilfredshedsundersøgelser med fokus på trivsel på arbejdspladsen. Lederen kan med fordel bruge sparring i forbindelse med den strategiske udvikling af afdelingen, ligesom eksterne øjne ofte kan se tingene med andre perspektiver og muligheder for de involverede parter.

Afskedigelse/Outplacement

En afskedigelse og dens konsekvenser. I en sådan situation kan det både dreje sig om at forberede lederen på at gennemføre en ordentlig afskedigelse af en medarbejder, og/eller støtte medarbejderen efter en afskedigelse. Ved en større afskedigelsesrunde kan der også opstå behov for at tage sig af de tilbageværende kolleger. Mange følelser kan dukke op i forløbet, den nye begyndelse synes uoverskuelig, og ofte bearbejdes afslutningen ikke. Jeg tager udgangspunkt i teorien, som er beskrevet i min bog ”Transitioner”.

Individuel coaching

Både på arbejdspladsen og privat kan der opstå behov for at vende en problemstilling eller udfordring i en individuel coaching, der er beskyttet af tavshedspligt. Det giver ny bevidsthed, indsigt og større overblik at vende tingene i et fortroligt rum, hvilket derefter sætter dig i en mere gunstig position i forhold til at træffe de valg, der føles rigtige for dig.

Jo bedre, jeg kender organisationen, desto hurtigere arbejder jeg. Derfor er der ofte tale om et langvarigt samarbejde baseret på tillid, fortrolighed og kendskab til organisationen og kulturen.

Jeg arbejder mest ude i virksomhederne, da det giver en større forståelse for arbejdssituationen og problemstillingens rammer, men kan også tilbyde individuelle samtaler/coachinger i egne lokaler.

Såfremt der i et forløb viser sig at være behov for et længerevarende terapiforløb, henviser jeg videre til klinisk psykolog.

Andre eksempler på arbejdsopgaver

 • Lederudvikling, herunder undervisning i grupper suppleret med individuel coaching.
 • Specialeområde – afskedigelser, outplacementforløb og krisehåndtering.
 • En medarbejder eller leder, der pludselig ikke trives/fungerer i dagligdagen.
 • Interviewrunde af medarbejdere fulgt op af analyse af arbejdsklimaet og medarbejdertilfredsheden med fokus på efterfølgende indsatsområder.
 • Håndtering af to kulturer i forbindelse med fusion.
 • Udvikling af mellemledere og ledergruppe.
 • Facilitering af ledermøder.
 • Kultur-, værdi- og strategiprocesser.
 • Rekruttering.
 • Foredrag/oplæg.
 • Artikler.