Udvikling - Forandring - Coaching

Velkommen

En verden i konstant forandring påvirker mennesker

Corona-situationen har ændret vores hverdag og arbejdssituation markant. Kriser, angst, depression og personlige udfordringer holder dog ikke pause. Tværtimod kan de intensiveres og blive værre under en krise, som den Danmark befinder sig i lige nu. Jeg arbejder fortsat, dog ikke med personligt møde. Jeg tilbyder samtaler over telefonen eller Facetime/Skype, og lige nu kan jeg ovenikøbet tilbyde ingen ventetid.

Ring gerne og drøft din situation og bekymring med mig, så finder vi sammen ud af at hjælpe dig bedst muligt og give dig den hjælp, du lige præcist har brug for i din situation.

Pas rigtigt godt på dig selv og hinanden lige nu. Jeg glæder mig til at tale med dig. Vi må alle hjælpe hinanden og holde samfundet bedst muligt i gang, så vi kan finde tilbage til de gode tider, Danmark heldigvis var i, før coronavirusen kom til landet.

Verden er dynamisk og i konstant forandring både arbejdsmæssigt og privat. Intet varer ved, alt ændrer sig over tid.

Måske oplever du, at tingene udvikler sig i en anden retning end ønsket, måske opstår en krise pludseligt eller tingene står alt for stille. Måske føles det helt uoverskueligt at tage fat i alt det svære. Derfor går der ofte for lang tid, før man får søgt hjælp.

På arbejdspladserne er lederne blevet meget mere opmærksomme på, hvordan deres medarbejdere trives og har det. Mange dygtige ledere har erkendt, at de ikke skal kunne løse alt, og sender deres medarbejdere afsted til erhvervspsykolog med et reelt ønske om bedre trivsel. Jeg oplever ikke, at min tavshedspligt udfordres, men respekteres.

Mange mennesker opsøger mig også på eget initiativ. Problemstillingen handler måske i første omgang om et arbejdsmæssigt emne som stress, konflikt, karriereovervejelser eller dårligt samarbejde. Oftest blander privatliv og arbejdsliv sig sammen i problemstillingen, fordi vi er hele mennesker. Når vi trives privat, trives vi også bedre på jobbet – og omvendt. Når man mærker, at angst eller depressive tilstande trænger sig på, er det ude af ens egne hænder og vigtigt at opsøge hjælp. Sorg og tab fylder mere i vores liv, end vi forestiller os. Der forløses en masse positiv energi, når sorgen får ord.

Grundlæggende oplever jeg, at der er tale om positive udviklings- og forandringsprocesser, og at støtten undervejs kan give tryghed og større selvværd, når man sammen får vendt tingene. Det allerbedste er at komme i tide.

Kan du give mig nogle værktøjer/redskaber…

Der findes mange, konkrete redskaber og metoder til at håndtere forandringer både arbejdsmæssigt og privat. Disse letter processen, og får os mere hensigtsmæssigt igennem. Ved større bevidsthed omkring det, der sker, bliver vi mere trygge ved situationen og kæmper ikke længere imod. Derved opstår muligheden for udvikling.

Vores evne til at håndtere forandringer i livet er meget forskellige. Mens de for nogle opleves som spændende udfordringer, kan de for andre opleves som en trussel, man af al magt ønsker at undgå. Jeg arbejder ud fra holdningen om at give hjælp til selvhjælp via konkrete redskaber.

Du er velkommen til at undersøge min baggrund her på siden eller kontakte mig uforpligtende på 26369707 for at høre nærmere.

Arbejdsområder

Kirsten Ørbæk
Erhvervspsykolog
Cand. Psyk. Aut.
Vitavej 71, Vitapark
8300 Odder