Erhvervspsykolog

Jeg har arbejdet som selvstændig erhvervspsykolog siden 2003. I den periode har jeg gennem flere år været fast tilknyttet projekter i forskellige store virksomheder som Energinet.dk, Kamstrup og Arla, ligesom jeg har været fast tilknyttet som deltids-HR Chef i flere virksomheder, nogle steder en fast dag pr. uge, andre steder fire dage pr. uge. Mange virksomheder benytter mig som en ekstern hjælp i perioder med ekstra arbejdspres som rekruttering, afskedigelser, udvikling, teambuilding eller fusioner.

Hvis du har det bedst med, at samtalen foregår i det fri, er jeg frisk på en walk-and-talk. Flere vælger denne løsning fremfor mødelokalet.

Arbejdsområde

 • Rekruttering
 • Outplacement
 • Lederudvikling
 • Coaching/sparring
 • Karriererådgivning
 • Stresshåndtering
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Teambuilding
 • Mistrivsel
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Introduktion af nyansatte
 • MUS-samtaler

Eksempler på arbejdsopgaver

Rekruttering

En virksomhed kobler mig på i forbindelse med en rekruttering. Dette arbejde kræver forberedelse og omhandler personlighedstest og intelligenstest. Jeg deltager i jobinterviewet og har en aktiv rolle som den, der strukturerer og styrer samtalen for lederen, der også deltager. Efterfølgende tager jeg referencer hos tidligere arbejdspladser og afslutter først opgaven, når kontrakten er underskrevet, eller når den nye medarbejder skal modtages og introduceres til den nye arbejdsplads. Min opgave i denne sammenhæng er at udvælge en passende mentor, der har ansvaret for den nye kollegas introduktion til jobbet. I den forbindelse kan der opstå udfordringer med at matche de rigtige samarbejdspartnere, vælge plads og køre opfølgningssamtale. Senere giver denne introduktion et godt grundlag for at gennemføre MUS-samtaler med medarbejderen og rådgive lederen, hvis der opstår udfordringer i det videre samarbejde.

Karriererådgivning

En veluddannet, ung mand opsøger mig, fordi han ikke trives i sit job og går med overvejelser om at skifte job eller branche og ikke ønsker at involvere chefen i sine tanker, før han selv er afklaret. Jeg hjælper i processen med at stille relevante spørgsmål, der sætter en refleksion i gang omkring, hvad han ikke trives med og især hvad han ønsker ændret i et fremtidigt job. Jeg støtter i forbindelse med tvivl, uro, nervøsitet og evt. forhandling om fratrædelse eller jobskifte.

Trivsel i arbejds- og privatlivet

En leder kontakter mig, fordi han oplever, at en ellers dygtig medarbejder pludselig ikke fungerer optimalt og passer sit arbejde på den måde, han plejer. Han ønsker ikke at kende årsagen, beder mig blot om at hjælpe manden. Mit krav er, at manden selv er motiveret og interesseret i hjælpen og ikke får tilbuddet pålagt. Han er netop blevet far, kan slet ikke kende sig selv og fungerer ikke. Det viser sig, at manden to år tidligere har mistet sin søster i en tragisk trafikulykke. Chokket og sorgen er uforløst og ubearbejdet, og i familien taler man ikke om følelser. Vi får bearbejdet hans tab, og i dag fungerer han igen normalt både på job og privat, men har lært, at han fremover vil forholde sig anderledes til sine følelsesmæssige reaktioner.

Arbejdsområde

 • Rekruttering
 • Outplacement
 • Lederudvikling
 • Coaching/sparring
 • Karriererådgivning
 • Stresshåndtering
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Teambuilding
 • Mistrivsel
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Introduktion af nyansatte
 • MUS-samtaler