Værdier og etik

Det er vigtigt for mig at respektere det enkelte menneskes grænser og agere professionelt i mit arbejde. Det betyder også, at min tavshedspligt er meget vigtig.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og autoriseret gennem Psykolognævnet og underlagt deres etiske standarder og regler.

Mine værdier som autoriseret erhvervspsykolog er at:

  • Vedligeholde min faglige viden gennem efteruddannelse, kurser, supervision og sparring med andre psykologer.
  • Forholde mig professionelt neutral i kandidatens arbejde med sig selv og organisationen.
  • At gøre en positiv forskel via forandring og udvikling i den andens liv.
  • Få begreber og faglig viden afmystificeret og videreformidlet på godt dansk, så det er let forståeligt for andre mennesker uanset erhverv og uddannelsesretning.

Det er mit mål med mit arbejde at bidrage til, at mennesker, der samarbejder med mig:

  • Udvikler sig selv og deres forståelse for omverdenen.
  • Styrker folks generelle selvværd.
  • Får konkrete redskaber og værktøjer med sig.
  • Lærer at begå sig i deres hverdag på en mere hensigtsmæssig måde, som højner deres livskvalitet og mindsker stress i hverdagen.
  • Får hjælp til selvhjælp.
  • Udvikler deres kompetencer og højner deres bevidsthedsniveau.

Fagligt tager jeg udgangspunkt i eksistentiel og positiv psykologi med fokus på at udvikle den følelsesmæssige intelligens, empati og skabe arbejdsglæde.

Mit mål er at skabe indsigt, udvikling og varige, positive forandringer.

“At vove er at miste fodfæste for en stund. Ikke at vove er at miste sig selv”

– Søren Kierkegaard