Udtalelser fra kunder

ENERGINET

Jens Møller Birkebæk, Direktør, Kontrolcenteret

Kirsten Ørbæk har i forbindelse med den nedenfor beskrevne fusions- og forandringsproces fungeret som erhvervspsykolog, sparringspartner og coach på alle niveauer i organisationen, og bl.a. også aktivt medvirket i den strategiske udviklingsproces.

Kirsten har ad to omgange i forløbet med ca. et års mellemrum gennemført interview samtaler med samtlige medarbejdere og udarbejdet en grundig anonymiseret rapportering. På baggrund heraf har det været muligt at iværksætte og prioritere konkrete aktiviteter, såvel generelle som målrettet mod specifikke medarbejdergrupper, på en måde der var veltilpasset til det aktuelle stadium i forandringsprocessen.

I forbindelse med fusionen blev der udnævnt nye og ledelsesmæssigt uerfarne ledere i KontrolCenteret. Kirsten har gennemført lederudviklingsforløb for den samlede ledergruppe, og har herudover i hele forløbet fungeret som sparringpartner for ledergruppen og som individuel coach for lederne i KontrolCenteret, hvilket har medvirket til at træne lederne og til at gennemføre de mest hensigtsmæssige ledelsesmæssige beslutninger.

Herudover har alle medarbejdere frivilligt kunnet konsultere Kirsten både med personlige og arbejdsrelaterede problemstillinger, hvilket en stor del af medarbejderne har benyttet sig af.

Gennem de systematiske samtaler, de individuelle konsultationer og sin tilstedeværelse i organisationen 3 dage om ugen har Kirsten med sin erfaring i forandringsprocesser, forretningsmæssige indstilling og indsigt i menneskelige reaktioner kunnet give meget præcise forslag til løsning af såvel generelle som individuelle personalemæssige udfordringer.

Kirsten har i forløbet med en meget professionel håndtering af såvel personlige som organisatoriske problemstillinger opnået en høj grad af tillid på alle niveauer i organisationen, og hun har gennem et snævert og fortroligt samarbejde med ledelsen kunnet sikre at vanskelige personalemæssige udfordringer har kunnet håndteres bedst muligt.

Kirstens tilknytning til afdelingen i ovennævnte forløb har haft en uvurderlig positiv indflydelse på fusions- og forandringsprocessen og været stærkt medvirkende til, at forløbet, trods de mange personlige og tekniske udfordringer i organisationen, overordnet set har kunnet gennemføres uden større problemer.

Jeg har som afdelingsleder haft stor glæde af samarbejdet med Kirsten og det parallelle arbejde ledelsesmæssigt og psykologisk. Jeg uddyber gerne dette nærmere og kan varmt anbefale et samarbejde med Kirsten Ørbæk i tilsvarende organisatoriske udviklingsprocesser.

PriceWaterhouseCoopers

Anonym, Revisor

Hermed en anbefaling fra en, som stadig sender dig en glædelig tanke – Utroligt hvad du fortsat gør ved mig. De værktøjer jeg blev introduceret for ved dig, er virkelig givende.

Jeg startede ved Kirsten i efteråret 2017, efter en længere dialog med min arbejdsplads. Jeg blev spurgt under en samtale af min chef, om jeg havde det godt. Jeg forklarede at jeg nok kunne have det bedre – min rygsækken var tæt på at være fyldt. Jeg blev herefter introduceret for Kirsten, og mødte op første gang. Armene var placeret solidt over kors, dog stadig åben for forandringer. Hele situationen skulle ses an, samtidig med at jeg skulle have fjernet min opfattelse af hvordan psykologer gør i praksis. Man hører jo en masse omkring fremgangsmåden blandt bekendte, men også i medierne. Jeg gik ud efter første samtale med en følelse af, at jeg turde at åbne mig op og fjerne en facade som har været oppe i mange år. Man skal jo helst ikke vise svaghed, tænk hvis det ender med at blive brugt mod en. Jeg kom til anden konsultation, og her vidste jeg, at jeg var kommet til den rette. Kirsten kigger på mennesket og ikke på en klient. Hun taler på et niveau, hvor alle kan være. Man skal ikke være i tvivl om, at Kirsten er ekstrem faglig dygtig – Men hun er mindst lige så dygtig til at formidle sin viden på en sådan måde at man forstår det, selv uden viden til fagbegreber. Kirsten gav aldrig nogen/noget skylden, men vidste derimod hvordan hun skulle spørge, for at jeg selv fandt ud hvor problemerne lå – Disse problemer blev løst til dels med opgaver fra hende, men også med værktøjer til at bearbejde det. Disse værktøjer bruger jeg stadig, snart 6 måneder efter endt afslutning. Bliver jeg spurgt om et år eller ti år, så vil jeg stadig gøre brug af disse værktøjer.

Jeg vil aldrig tvivle et sekund på at anbefale Kirsten, og skulle jeg ende i en situation hvor rygsækken igen vil blive fyldt – Så ved jeg selv hvor jeg tager hen. Kirsten er fantastisk til det hun gør, og det må man aldrig tvivle på.

Danish Wind Design

Erik Steen Jensen, medejer og direktør

Inden sin ansættelse fungerede Kirsten som ekstern konsulent, hvor hun gennemførte et træningsforløb for ledelsen omkring rekruttering samt en medarbejdertilfredshedsundersøgelse med interview af alle medarbejdere, efterfølgende rapportering i anonymiseret form samt iværksættelse af forbedringstiltag i samråd med såvel ledelse som medarbejdere. Vi var særdeles godt tilfredse med Kirstens indsats, og valgte at tilbyde hende ansættelse som HR chef, da vi stod overfor en betydelig vækst i organisationen.

Kirsten stod i spidsen for en omfattende rekrutteringsproces, hvor virksomheden i løbet af 6 måneder voksede fra ca. 10 til 25 medarbejdere. Udover selve ansættelsen omfattede arbejdet også introduktion og integration i organisationen, som samtidigt arbejdede under betydeligt tidspres på flere forskellige store projekter.

I forbindelse med væksten blev der gennemført en organisationsændring, hvor Kirsten havde en central rolle i processen sammen med ejerkredsen/ledelsen. De udfordringer, som en ejerledet virksomhed står overfor i forbindelse med vækst, har hun håndteret særdeles kompetent. Hun har i hele forløbet fungeret som individuel sparringspartner for ledelsen. Som en del af væksten havde Kirsten også ansvaret for opbygningen og driften af HR-funktionen, og indgik som aktivt medlem i virksomhedens ledergruppe.

Som en del af driften af HR-funktionen gennemførte Kirsten en værdiproces med involvering af alle medarbejdere. Endvidere har hun udarbejdet personalehåndbog samt holdt oplæg om relevante emner og gennemført coaching i forbindelse med udviklingsprocesser.

Kirsten har opbygget et imponerende tillidsforhold til alle medarbejdere, og hun har med stor professionalisme forstået at håndtere rollen som formidler af vigtig information mellem medarbejdere og ledelse, som kan bidrage til virksomhedens positive udvikling. Kirsten har fungeret som sparringspartner for medarbejdere på alle niveauer, og det med en sådan succes at flere medarbejdere har udtrykt en sjælden stor tilfredshed med HR-funktionen og dens integration i organisationen.

Som HR chef har Kirsten til vores fulde tilfredsstillelse også håndteret flere personalesager omkring langtidssygdom, manglende performance hhv. samarbejdsvanskeligheder. I forbindelse med selskabets længerevarende økonomiske vanskeligheder har Kirsten været ankermand i forhold til at holde sammen på tropperne og bevare optimismen, og hun var til sidst dybt involveret i de svære beslutninger om nedlukning af selskabet, og information herom til medarbejderne, således at dette foregik på en anstændig og værdig måde.

Kirsten er yderst kompetent og professionel indenfor den menneskelige side af HR arbejdet samtidigt med at hun har en god forretningsmæssig forståelse for HR’s betydning for en virksomheds drift og udvikling. Kirsten har evnerne til at rådgive og samarbejde med en virksomhedsledelse på højt niveau omkring såvel organisation som individuel sparring og udvikling af ledere. Jeg medgiver hende min allervarmeste anbefaling, og står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.

ENERGINET

Kim Lantz, Afd.leder af Kerneprocesser

“I have worked together with Kirsten for three years at Energinet.dk. Kirsten has acted as my personal coach as well as being a team development agent for a group of highly specialized experts in my staff.

Kirsten is a warm and empathic person, knowing how to build trust and confidence while at the same time being an excellent coach to facilitate the activation of each person’s own change potential. She is person of true integrity, and has a set of strong values that are very appreciative.

Kirsten has been of great value for Energinet.dk in implementing a merger between 3 different companies at the same time, while facing the challenge to define a new culture and leave the burning platform inherent in each of the old companies.

I give Kirsten my highest recommendations and am available for further information.”
Service Category: Career Coach
Year first hired: 2007 (hired more than once)
Top Qualities: Great Results, Personable, Expert

H.Dauggaard

Michael Frihagen, Adm. Direktør

Personligt udviklende. Har lært at forstå lederen som en meget vigtig rollemodel. Kirsten er fantastisk god til at åbne op for, at man i dag må være åben og ærlig. Forløbet har været med til at bekræfte/styrke min tro omkring ledelse med mennesket i centrum. Personligt har Kirsten givet mig ufattelig energi både privat/professionelt igennem den personlige coaching. Jeg kunne blive ved. Fagligt på et meget højt niveau. Vil blive anbefalet til andre af mig. Jeg har lært at analysere andre menneskers stærke/svage sider meget mere klart end før. Ledelsesforløbet har åbnet mine øjne for betydningen af måden at lede medarbejderne på. Har lært min ledergruppe, samt hvad de står for, meget bedre at kende i dag. Tak for et meget lærerigt og inspirerende halvt år.

CSC

BK, Project Manager

Mit første møde med Kirsten var for 8 år siden på en trist vinterdag. På dette tidspunkt havde jeg været sygemeldt af stress fra min arbejdsplads i en måned og troede ikke, jeg nogensinde kunne blive rask og ”normal” igen.

Jeg blev tilbudt psykologhjælp kort efter min sygemelding, men afviste det med det samme. Jeg ville ikke snakke med en, der højst sandsynligt ville grave i min barndom, beskylde mine forældre for svigt eller lignende opdragelsesforsømmelser. Min barndom var sjov og ubekymret med unge og omsorgsfulde forældre, og det skulle en eller anden jeg-ved-alt-psykolog ikke tage fra mig, var min holdning.

Desværre blev sygdommen ved at plage mig, og jeg blev klar over, at uden hjælp ville det kun blive værre. Jeg sagde derfor ja til tilbuddet og gik til mit første møde med Kirsten overbevist om, at mødet ville bekræfte mig i, at psykologhjælp var en opreklamereret, trendy og værdiløs læg-dig-på-sofaen-fidus. Men jeg blev klogere!

Jeg mødte en person, som fra første gang vi mødtes, ændrede min forestilling om psykologer. Kirsten vakte med det samme min tillid, men også nysgerrighed (gad vide hvad hun kan). Jeg var stadig meget skeptisk, men havde besluttet mig for at give det en chance. Det har jeg aldrig fortrudt. Det blev aldrig til barndom-forældre-pilleri eller du-skal-lære-at-sige-nej-vrøvl.

Vores samtaler, styret af Kirstens høje faglighed, var samtaler mellem to ligeværdige partnere. Jeg følte en gensidig respekt og Kirstens stærke tro og vilje på, at det lykkedes. Og denne tro havde jeg meget brug for. Alle, der har prøvet at være syg, ved hvor svært det er at komme igennem, og hvor barskt det kan være. I begyndelsen gjorde jeg flittigt brug af Kirstens ”psykologudstyr” (lommetørklæder), men lidt efter lidt kunne jeg igen se verden i farver.

Kirsten siger ikke – ”jeg ved godt, hvad dit problem er”, men i stedet for er hun god til at stille de ”rigtige” spørgsmål, som gør at man at man selv, skridt for skridt, får styr på det kaos, der hersker i ens hoved. Hun har tålmodighed til at svare på de spørgsmål, der kan hjælpe med at forstå, hvad der sker under sygdommen.

Efter mit sygdomsforløb blev jeg klar over, hvor vigtigt det er, at behandleren har de nødvendige kundskaber, er uddannet i faget og har den nødvendige erfaring. En psykologbehandling er efter min opfattelse en meget alvorlig og risikofyldt terapi. Psykologen åbner for de mest intime og lukkede områder i vores bevidsthed. Områder, som kan være fyldt med traumatiske oplevelser, dramatiske følelser eller tanker, vi ikke vil dele med omverdenen. En uprofessionel, selvlært terapeut kan gøre stor skade, som i værste tilfælde kan ende med en psykisk katastrofe.

Jeg var heldig at møde Kirsten, som helt uden tvivl har hjulpet mig videre i mit liv, og jeg har derfor anbefalet hende videre, så hun i dag også har hjulpet andre i min omgangskreds. Hendes professionalisme og engagement gør, at man tror på hende og har tillid til hendes terapimetoder.

IBM

Owner, Uffe Hagen Fotografi (former IBM, management level)

When IBM had to say goodbye to a number of employees, including me, I met Kirsten, who was assigned as my coach during the outplacement.
Kirsten has been a fantastic coach, and I would never have been able to get so well through the outplacement without the coaching sessions with Kirsten. Kirsten is very skilled in coaching, very supportive and besides that, it was a major advanges that she had tried to establish a company hereself, so I could benefit from here experience.

I can only recommend Kirsten if you ever need a coach, and I will for sure always turn to Kirsten if I need one.

Siemens

Marc Honoré, Technical Writer at SIEMENS

I have worked with Kirsten Ørbæk at both Martin Professional and Danish Wind Design. I have no hesitation in saying that she is the best HR Manager/people management/organisational specialist that I have ever worked with.

It goes without saying that inter-personnel skills are key in people management and human resources, and Kirsten excelled in relating to people across the organisations where we have worked. I have seen her efforts generate major synergies that have improved overall productivity, as well as increased staff well being, pride and loyalty. Kirsten is an advocate for her employers in terms of making their organisation’s places that people are happy working for, enabling them thereby to more easily attract and retain talented people. At the same time, she is a trusted point of contact for staff within the organisation, a person of integrity, actively engaged with her colleagues, with a keen sense of recognising and resolving potential areas of tension or friction.

I cannot overstate the value that I have seen Kirsten add through her loyal and tireless efforts. Any organisation would be privileged to have her on board. I give her my highest recommendation.

Vestas

Flemming Kjær Christensen, Specialist at VESTAS

Never before have I found HR being such an integrated part of the daily life! Kirsten has a unique, natural ability to connect to people at all levels, and uses this to grow a culture filled with teamspirit, trust and loyalty. She is supporting when difficult decisions are needed; at management level as well as for individual employees – and ensures that decisions are executed with respect for people.
While caring for the welfare, Kirsten maintains the profesionalism needed for management; staying aware that a company needs to make profit, which means that people have to perform.
I couldn’t recommend anyone higher.

DSV

Morten Christensen, Regionsdirektør, Direktion

Mit samarbejde med Kirsten Ørbæk går mange år tilbage og dækker over flere typer opgaver, både i mit nuværende, men også i mit tidligere job.

Jeg har gennem tiden arbejdet med Kirsten indenfor ledelsesudvikling, ligesom Kirsten har bistået mig i forbindelse med de udfordringer, som de fleste organisationer med tiden står overfor.

Den største anbefaling man kan få, er reelt at kunderne vender tilbage, og da jeg i mit nuværende job stod med behovet for kvalificeret hjælp, var jeg på intet tidspunkt i tvivl om, at jeg igen ville arbejde sammen med Kirsten om at få problemerne løst, hvilket de blev.

Kirstens store styrke er, at hun på en både professionel og tillidsvækkende måde når ind til organisationen på alle niveauer, og meget hurtigt skaber stor tillid blandt både medarbejdere og ledelse – en tillid der sikrer, at de ofte personfølsomme opgaver, løses på en tryg måde, som både medarbejdere og virksomheden har stor glæde af.

Jeg vil til enhver tid anbefale Kirsten Ørbæk til andre, og vil ikke tøve med at bruge hende igen.

Kunder

 • Energinet.dk
 • LEGO
 • Arla Foods AmbA
 • Danish Wind Design ApS
 • Daugaard A/S
 • Hydratech Industries/AVN
 • CSC, Århus
 • Dansk HR
 • Syddansk erhvervsskole
 • Via University
 • Sportigan
 • Brdr. Dahl
 • IBM
 • Vestas
 • Siemens
 • Kamstrup
 • Mindre firmaer
 • Private forløb
 • Med flere…